Konzultační činnost

 • Zpracování nových testových otázek pro autoškoly na základě zadání Ministerstva dopravy ČR.

 •  
 • Konzultace a úpravy textů v učebnicích pro autoškoly.

 •  
 • Spolupráce s úsekem BESIP (odborná garance spotů s tématikou první pomoci pro TV Prima) a Agendy řidičů MD v otázkách první pomoci.

 •  
 • Zpracování skript a studijních materiálů k semináři první pomoci dle školené cílové skupiny (akreditace).

 •  
 • Odborné články pro časopis SESTRA.

 •  
 • Články pro MF DNES.

 •  
 • Konzultace vybavení palubních lékárniček první pomoci, eventuálně zajištění jejich vybavení dle charakteru podniku a možných úrazů.

 •  
 • Konzultace možných ohrožení zdraví v daném provozu.

 •  
 • Konzultace bezpečnostního plánu v daném podniku či provozu.

 •  
 • Konzultace zdravotního stavu v následujících oblastech.

 •  
 • Vysvětlení lékařských postupů a vyšetření po předložení dokumentace v situacích, kdy pacient nerozumí čemu, proč a v jakém rozsahu se má podrobit.

Autoškoly
Testové otázky
Připravujeme
E-learning
Společnost ABC první pomoc je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR