Náplň základního školení první pomoci

 • Vyproštění, zajištění přístupu k pacientovi, úskalí, tipy a triky
 •  
 • Poloha pacienta, změny polohy, nácvik stabilizované polohy
 •  
 • Uvolnění dýchacích cest, postupy vedoucí k vyčištění DC
 •  
 • Umělá plicní ventilace bez pomůcek
 •  
 • Masáž srdce a kontrola účinnosti, komplikace
 •  
 • Zlomeniny a obecný postup při ošetření traumatu, ošetření podvrtnutí, nové materiály, nácvik imobilizace, improvizace
 •  
 • Zástava krvácení
 •  
 • Úrazy elektrickým proudem, postupy vyproštění, vymezení pracovního prostoru
 •  
 • Popáleniny a poškození chemickými látkami, ošetření, tipy, antidota
 •  
 • První pomoc při tonutí
 •  
 • První pomoc při podchlazení
 •  
 • První pomoc při interních onemocnění

Pro firmy
Pro veřejnost
Odborná školení
Připravujeme
E-learning
Společnost ABC první pomoc je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR