Školení první pomoci pro zaměstnance v bězných i rizikových provozech

 • První částí přednášky je teoretický výklad postupů při ohrožení života pacienta z jakékoliv přičiny (úraz, dušení, akutní infarkt myokardu...).

 •  
 • Následuje praktický výcvik, jenž je základem celého semináře. K nácviku je používána figurína, ketrá velmi přesně napodobuje skutečného člověka.

 •  
 • Celý seminář je rozvržen do 3 - 5 výukových hodin, včetně praktického nácviku, pro skupiny od 8 do 12 posluchačů.

 •  
 • Podle individuálních požadavků jsme schopni rozšířit přednášky o další problematiku dle speciálního pracovního zaměření firmy (otravy, poleptání, drogová problematika apod).

 •  
 • Školení probíhá podle zákoníku práce - zákon č.262/2006 Sb., část pátá, Hlava I, §102, odst.6 a Hlava II, §103, odst.1, písmeno j.

 •  
 • Účastníkům školení vystavíme po přezkoušení certifikát splňující kritéria zákoníku práce.Školení lze uspořádat také v anglickém jazyce.

Pro firmy
Pro veřejnost
Odborná školení
Připravujeme
E-learning
Společnost ABC první pomoc je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR