Školení KPR a neodkladných stavů pro lékaře a ostatní nelékařské profese

 • Naše firma se zabývá také školeními pro lékaře a "Ostatní nelékařské profese".

 •  
 • Nabízíme školení KPR a neodkladných stavů včetně praktického nácviku resuscitace bez pomůcek a s pomůckami.

 •  
 • Na základě dohody lze individuálně zkonzultovat vybavení ordinací a zajistit potřebné pomůcky a zdravotnický materiál pro poskytnutí první pomoci.

 •  

ODBORNÁ SYMPOZIA

 • Téma: "Kardiopulmonální resuscitace" + vybrané neodkladné stavy (seznámení s novinkami v oblasti neodkladné resuscitace, zvládnutí techniky a praktický nácvik KPR)

  Termín konání:
  Pořadatel: ABC první pomoc s.r.o., Praha
  Počet kreditů: 4
  Kontakt: Martina Eliášová, tel: 606 693 596, e-mail: elpim@tiscali.cz
 • Téma: "Periferní žilní kanylace" (seznámení se zásadami kanylace, praktický výckvik).
  Termín konání:
  Pořadatel: ABC první pomoc s.r.o., Praha
  Počet kreditů: 4
  Kontakt: Martina Eliášová, tel: 606 693 596, e-mail: elpim@tiscali.cz
Pro firmy
Pro veřejnost
Odborná školení
Připravujeme
E-learning
Společnost ABC první pomoc je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR