Školení první pomoci pro širokou veřejnost


V současné době nabízíme tři různé semináře první pomoci, které se liší nejen délkou trvání, ale takérozsahem probírané látky.


  • Základní kurz první pomoci v rozsahu 4 výukové hodiny (teorie + praxe).

 

Tento seminář je určen všem (včetně starších dětí), kteří se chtějí naučit základy poskytování první pomoci. Obsah semináře viz. Náplň přednášky první pomoci

 

Termín konání:
Kontakt: Martina Eliášová, tel: 606 693 596, e-mail: elpim@tiscali.czSemináře akreditované MŠMT ČR


  • Seminář akreditovaný MŠMT ČR "Zdravotník zotavovacích akcí" v rozsahu 40 výukových hodin.
 

Je určen všem, kdo se pravidelně účastní jako zdravotník dětských táborů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, sportovních akcí apod.

 

Termín konání:
Kontakt: Martina Eliášová, tel: 606 693 596, e-mail: elpim@tiscali.cz


  • Seminář akreditovaný MŠMT ČR "Člen první pomoci" v rozsahu 80 výukových hodin.

 

Je určen všem, kteří se chtějí stát dobrovolnými členy první pomoci.

 

Termín konání:
Kontakt: Martina Eliášová, tel: 606 693 596, e-mail: elpim@tiscali.cz

Pro firmy
Pro veřejnost
Odborná školení
Připravujeme
E-learning
Společnost ABC první pomoc je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR