Školení první pomoci pro laickou veřejnost

Bořivojova 105, Praha 3

Opět pořádáme školení první pomoci u dospělých a dětí. Školení je rozděleno na teorii a praktický nácvik resuscitace na výukových modelech včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru u dospělých.

bližší informace na elpim@tiscali.cz