Školení KPR a neodkladných stavů pro lékaře a ostatní nelékařské profese

Odborná sympozia

Naše firma se zabývá také školeními pro lékaře a “Ostatní nelékařské profese”.
Nabízíme školení KPR a neodkladných stavů včetně praktického nácviku resuscitace bez pomůcek a s pomůckami.
Na základě dohody lze individuálně zkonzultovat vybavení ordinací a zajistit potřebné pomůcky a zdravotnický materiál pro poskytnutí první pomoci.

Kardiopulmonální resuscitace

a vybrané neodkladné stavy (seznámení s novinkami v oblasti neodkladné resuscitace, zvládnutí techniky a praktický nácvik KPR).

Periferní žilní kanylace

Seznámení se zásadami kanylace, praktický výckvik.

Sestry – Defibrilace

Specifika dětského věku a vybrané neodkladné stavy

Zajištění dýchacích cest s pomůckami

KPR a vybrané neodkladné stavy nejen v ordinaci zubního lékaře

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se zúčastnit našeho kurzu?