Školení pro firmy

Školení první pomoci pro zaměstnance v bězných i rizikových provozech

 

  • První částí přednášky je teoretický výklad postupů při ohrožení života pacienta z jakékoliv přičiny (úraz, dušení, akutní infarkt myokardu…).
  • Následuje praktický výcvik, jenž je základem celého semináře. K nácviku je používána figurína, ketrá velmi přesně napodobuje skutečného člověka.
  • Celý seminář je rozvržen do 3 – 5 výukových hodin, včetně praktického nácviku, pro skupiny od 8 do 12 posluchačů.
  • Podle individuálních požadavků jsme schopni rozšířit přednášky o další problematiku dle speciálního pracovního zaměření firmy (otravy, poleptání, drogová problematika apod).
  • Školení probíhá podle zákoníku práce – zákon č.262/2006 Sb., část pátá, Hlava I, §102, odst.6 a Hlava II, §103, odst.1, písmeno j.
  • Účastníkům školení vystavíme po přezkoušení certifikát splňující kritéria zákoníku práce.
  • Školení lze uspořádat také v anglickém jazyce.

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se zúčastnit našeho kurzu?