Školení první pomoci pro veřejnost

V současné době nabízíme tři různé semináře první pomoci, které se liší délkou trvání a rozsahem probírané látky.

4 výukové hodiny Základní kurz první pomoci

Tento seminář je určen všem (včetně starších dětí), kteří se chtějí naučit základy poskytování první pomoci. Obsah semináře viz. náplň přednášky první pomoci.

40 výukových hodin Seminář akreditovaný MŠMT ČR "Zdravotník zotavovacích akcí"

Je určen všem, kdo se pravidelně účastní jako zdravotník dětských táborů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, sportovních akcí apod.

80 výukových hodin Seminář akreditovaný MŠMT ČR "Člen první pomoci"

Je určen všem, kteří se chtějí stát dobrovolnými členy první pomoci.

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se zúčastnit našeho kurzu?